Ładowanie...

Raporty bieżące

2018

Wybierz rok
RB-2018_22 - Rozwiązanie LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (31.12.2018, 13:09)
99 KB
2018-12-31
RB-2018_21 - Zawarcie umowy zamiany udziałów spółki Youlead sp. z o.o. za akcje Brand 24 S.A. (28.12.2018, godz. 17:36)
129 KB
2018-12-28
RB-2018_20 - Aktualizacja prognozy wyników spółki portfelowej LARQ SA na rok 2018 (24.12.2018, godz. 11:33)
96 KB
2018-12-24
RB-2018_19 - Powołanie Członka Zarządu (19.12.2018 godz. 21:06)
139 KB
2018-12-19
RB-2018_18 - Sporządzenie prognozy wyników spółek portfelowych LARQ S.A. na rok 2018 (18.10.2018 godz. 18:02)
100 KB
2018-10-18
RB-2018_17 - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu LARQ S.A. (02.10.2018 godz. 18:42)
280 KB
2018-10-02
RB-2018_16 - Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand24 (13.09.2018 godz. 17:42)
95 KB
2018-09-13
RB-2018_15 - Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta (11.09.2018 godz. 17:56)
406 KB
2018-09-11
RB-2018_14 - Zawarcie umowy inwestycyjnej (22.08.2018 godz. 20:50)
99 KB
2018-08-22
RB-2018_13 - Rejestracja akcji serii F i G Emitenta w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F i G Emitenta (14.08.2018 godz. 18:46)
98 KB
2018-08-14
RB-2018_10-K - Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego LARQ S.A. - korekta (08.08.2018 r. godz. 17:36)
95 KB
2018-08-08
RB-2018_12 - Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta (31.07.2018 godz. 22:24)
453 KB
2018-07-31
RB-2018_11 - Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta (23.07.2018 godz. 21:29)
333 KB
2018-07-23
RB-2018_10 - Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego LARQ S.A. (13.07.2018 godz. 11:41)
104 KB
2018-07-13
RB-2018_9 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 29 czerwca 2018 r. (29.06.2018 godz. 18:54)
95 KB
2018-06-29
RB-2018_8 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.06.2018 r. (29.06.2018 godz. 17:18)
368 KB
2018-06-29
RB-2018_7 - Realizacja odkupu akcji przez Emitenta (11.06.2018 godz. 17:34)
94 KB
2018-06-11
RB-2018_6 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Larq S.A. na żądanie akcjonariusza (11.06.2018 godz. 12:51)
4,8 MB
2018-06-11
RB-2018_5 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (30.05.2018 godz. 12:35)
263 KB
2018-05-30
RB-2018_4 - Zawarcie przez Emitenta umowy odkupu akcji (25.05.2018 godz. 18:22)
95 KB
2018-05-25
RB-2018_3 - Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Nextbike (11.04.2018 godz. 17:50)
94 KB
2018-04-11
RB-2018_2 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (06.02.2018 r. godz. 16:34)
75 KB
2018-02-06
RB-2018_1 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (12.01.2018 godz. 12:19)
75 KB
2018-01-12