Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 26.10.2017


Akcjonariat według liczby głosów

 


Akcjonariat według liczby akcji

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego % głosów Liczba głosów
HARBINGER CAPITAL Ltd. 3 000 000 38,62% 55,72% 6 000 000
QUERCUS TFI S.A.* 720 478 9,28% 6,69% 720 478
NATIONALE NEDERLANDEN
OFE i DFE
602 156 7,75% 5,59% 602 156
POZOSTALI 3 445 199 44,35% 32,00% 3 445 199

* na podstawie rejestracji na WZA LARQ S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 7 767 833 akcji, w tym:

  • 975 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1 225 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 3 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C,
  • 84 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 13 333 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 370 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.