Ładowanie...

DEMATERIALIZACJA AKCJI

PIERWSZE WEZWANIE

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, z późn. zm.) („Ustawa Zmieniająca”) w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: 00-349 Warszawa, ul. Tamka 16 lok. U4, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z postanowieniami art. 15 Ustawy Zmieniającej moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub w rejestrze sponsora emisji, tj. podmiotu (firmy inwestycyjnej lub banku) prowadzącego rejestr osób uprawnionych z akcji. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 16 Ustawy Zmieniającej, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest pierwszym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informacja o wezwaniu będzie dostępna na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

DRUGIE WEZWANIE

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, z późn. zm.) („Ustawa Zmieniająca”) w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: 00-349 Warszawa, ul. Tamka 16 lok. U4, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z postanowieniami art. 15 Ustawy Zmieniającej moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub w rejestrze sponsora emisji, tj. podmiotu (firmy inwestycyjnej lub banku) prowadzącego rejestr osób uprawnionych z akcji. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 16 Ustawy Zmieniającej, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest drugim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informacja o wezwaniu będzie dostępna na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

TRZECIE WEZWANIE

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, z późn. zm.) („Ustawa Zmieniająca”) w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: 00-349 Warszawa, ul. Tamka 16 lok. U4, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z postanowieniami art. 15 Ustawy Zmieniającej moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub w rejestrze sponsora emisji, tj. podmiotu (firmy inwestycyjnej lub banku) prowadzącego rejestr osób uprawnionych z akcji. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 16 Ustawy Zmieniającej, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informacja o wezwaniu będzie dostępna na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

CZWARTE WEZWANIE

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, z późn. zm.) („Ustawa Zmieniająca”) w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: 00-349 Warszawa, ul. Tamka 16 lok. U4, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z postanowieniami art. 15 Ustawy Zmieniającej moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub w rejestrze sponsora emisji, tj. podmiotu (firmy inwestycyjnej lub banku) prowadzącego rejestr osób uprawnionych z akcji. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 16 Ustawy Zmieniającej, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest czwartym z wymaganych pięciu. Ostatnie wezwanie zostanie opublikowane przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Informacja o wezwaniu będzie dostępna na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania. 

PIĄTE WEZWANIE

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, z późn. zm.) („Ustawa Zmieniająca”) w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: 00-349 Warszawa, ul. Tamka 16 lok. U4, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z postanowieniami art. 15 Ustawy Zmieniającej moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub w rejestrze sponsora emisji, tj. podmiotu (firmy inwestycyjnej lub banku) prowadzącego rejestr osób uprawnionych z akcji. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 16 Ustawy Zmieniającej, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest ostatnim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Informacja o wezwaniu będzie dostępna na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.