Ładowanie...

Raporty bieżące

2020

Wybierz rok
RB-2020_64 - Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu (2020.10.22, godz. 16:19)
289 KB
2020-10-22
RB-2020_63 - Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR (2020.10.22, godz. 14:57)
286 KB
2020-10-22
RB-2020_62 - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na dzień 23 października 2020 roku (2020.10.20, godz. 19:32)
333 KB
2020-10-20
RB-2020_61 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (2020.10.19, godz. 18:34)
503 KB
2020-10-19
RB-2020_60 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ LARQ S.A. w dniu 19.10.2020 (2020.10.19, godz. 18:28)
284 KB
2020-10-19
RB-2020_59 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2020 roku (2020.10.19, godz. 18:19)
1,9 MB
2020-10-19
RB-2020_58 - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej (2020.10.19, godz. 11:25)
286 KB
2020-10-19
RB-2020_57 - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej (2020.10.19, godz. 11:08)
1,0 MB
2020-10-19
RB-2020_56 - Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (2020.10.15, godz. 11:07)
288 KB
2020-10-15
RB-2020_55 - Rejestracja przez sąd zmiany statutu (2020.10.07, godz. 19:30)
442 KB
2020-10-07
RB-2020_54 - Powołanie Członka Zarządu (2020.10.01, godz. 19:26)
336 KB
2020-10-01
RB-2020_53 - Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (2020.09.30, godz. 10:41)
287 KB
2020-09-30
RB-2020_52 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii I (2020.09.29, godz. 18:40)
286 KB
2020-09-29
RB-2020_51 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2020.09.26, godz. 13:40)
442 KB
2020-09-26
RB-2020_50 - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą YouLead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2020.09.25, godz. 17:31)
284 KB
2020-09-24
RB-2020_49 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2020.09.22, godz. 21:42)
494 KB
2020-09-22
RB-2020_48 - Rejestracja akcji serii I w KDPW S.A. (2020.09.08, godz. 16:36)
285 KB
2020-09-08
RB-2020_47 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 432020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (2020.09.01, godz. 15:04)
453 KB
2020-09-01
RB-2020_46 - Rezygnacja Członka Zarządu (2020.08.27, godz. 16:46)
285 KB
2020-08-27
RB-2020_45 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ (2020.08.27, godz. 16:41)
285 KB
2020-08-27
RB-2020_44 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (2020.08.27, godz. 16:35)
341 KB
2020-08-27
RB-2020_43 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2020 roku (2020.08.27, godz. 16:27)
713 KB
2020-08-27
RB-2020_42 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (2020.08.27, godz. 10:18)
284 KB
2020-08-27
RB-2020_41 - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą YouLead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2020.08.20, godz. 16:19)
286 KB
2020-08-20
RB-2020_40 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 392020 z dnia 16 lipca 2020 roku (2020.07.21, godz. 18:43)
418 KB
2020-07-21
RB-2020_39 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2020.07.16, godz. 13:38)
691 KB
2020-07-16
RB-2020_38 - Sprzedaż akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (2020.07.14, godz. 12:56)
286 KB
2020-07-14
RB-2020_37 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2020.07.01, godz. 20:05)
363 KB
2020-07-01
RB-2020_36 - Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy – umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (2020.06.25, godz. 18:26)
286 KB
2020-06-25
RB-2020_35 - Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, porozumienia dotyczącego programu motywacyjnego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o. (2020.06.02, godz. 21:18)
296 KB
2020-06-02
RB-2020_34 - Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A. (2020.05.22, godz. 20:55)
287 KB
2020-05-22
RB-2020_33 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku (2020.05.07, godz. 17:54)
287 KB
2020-05-07
RB-2020_32 - Wpłynięcie korekty zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2020.05.07, godz. 17:44)
476 KB
2020-05-07
RB-2020_31 - Zawarcie przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy objęcia akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (2020.05.06, godz. 18:44)
286 KB
2020-05-06
RB-2020_30 - Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu (2020.05.06, godz. 10:48)
321 KB
2020-05-06
RB-2020_29 - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej LARQ S.A. (2020.05.01, godz. 4:41)
284 KB
2020-05-01
RB-2020_28 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A. (2020.04.30, godz. 14:33)
551 KB
2020-04-30
RB-2020_27 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 30 kwietnia 2020 r. (2020.04.30, godz. 14:24)
284 KB
2020-04-30
RB-2020_26 - Treść uchwał podjętych przez NWZ LARQ S.A. w dniu 30.04.2020 r. (2020.04.30, godz. 14:19)
393 KB
2020-04-30
RB-2020_25 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (2020.04.30, godz. 10:00)
3,1 MB
2020-04-30
RB-2020_24 - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A. (29.04.2020, godz. 17:41)
284 KB
2020-04-29
RB-2020_23 - Rezygnacja Prezesa Zarządu LARQ S.A. (29.04.2020, godz. 17:35)
284 KB
2020-04-29
RB-2020_21-K- Korekta RB nr 212020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. dot. aktualizacji wartości aktywa trwałego, w zakresie numeru RB (2020.04.25, godz. 17:28)
282 KB
2020-04-25
RB-2020_21 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (2020.04.24, godz. 15:12)
2,6 MB
2020-04-24
RB-2020_21 - Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej (2020.04.24, godz. 19:56)
287 KB
2020-04-24
RB-2020_20 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2020.04.22, godz. 18:36)
437 KB
2020-04-22
RB-2020_19 - Powołanie członka zarządu (2020.04.22, godz. 11:39)
381 KB
2020-04-22
RB-2020_18 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2020.04.20, godz. 19:08)
815 KB
2020-04-20
RB-2020_17 - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki (2020.04.16, godz. 16:24)
444 KB
2020-04-16
RB-2020_16 - Zawarcie umowy pożyczki przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ze spółką pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (2020.04.07, godz. 12:14)
287 KB
2020-04-07
RB-2020_15 - Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. przez LARQ Growth Fund I FIZ z funduszem zarządzanym przez Rockbridge TFI S.A. (2020.04.03, godz. 13:20)
286 KB
2020-04-03
RB-2020_14 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2020.04.03, godz. 12:21)
420 KB
2020-04-03
RB-2020_13 - Podpisanie przez ak spółki pod firmą BRAND 24 S.A. porozumienia ak– umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec BRAND 24 (2020.04.02, godz. 08:01)
292 KB
2020-04-02
RB-2020_12 - Przekazanie dw. publicznej opóźnionej inf. poufnej dot. przystąpienia ak spółki pod firmą BRAND 24 S.A. do rozmów w sprawie określenia zasad współpracy (2020.04.02, godz. 7:46)
289 KB
2020-04-02
RB-2020_11 - Rezygnacja Członka Zarządu (2020.03.31, godz. 13:16)
284 KB
2020-03-31
RB-2020_10 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 92020 z dnia 17 marca 2020 roku dotyczącego podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I (2020.03.19, godz. 17:02)
290 KB
2020-03-19
RB-2020_09 - Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I (2020.03.17, godz. 20:13)
297 KB
2020-03-17
RB-2020_08 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2020.03.12, godz. 16:41)
370 KB
2020-03-12
RB-2020_07-K- Korekta raportu bieżącego numer 07.2020 (2020.03.02, godz. 20:28)
441 KB
2020-03-02
RB-2020_07 - Podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie podwyższenia kap. zakł. w ramach upoważnienia do podwyższenia kap. zakł. Spółki w granicach kap. docelowego (2020.03.02, godz. 20:01)
294 KB
2020-03-02
RB-2020_06 - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania od potencjalnego inwestora oferty dotyczącej objęcia akcji (2020.03.02, godz. 19:44)
289 KB
2020-03-02
RB-2020_05 - Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów (2020.02.24, godz. 15:12)
286 KB
2020-02-24
RB-2020_04 - Zamknięcie transakcji związanej z inwestycją Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A (2020.02.11, godz. 14:37)
288 KB
2020-02-11
RB-2020_03 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku (2020.01.29, godz. 8:44)
286 KB
2020-01-29
RB-2020_02 - Spełnienie się warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej dotyczącej inwestycji Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A (2020.01.28, godz. 19:00)
288 KB
2020-01-28
RB-2020_01 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2020.01.27, godz. 15:51)
746 KB
2020-01-27