Ładowanie...

Raporty bieżące

2019

Wybierz rok
RB-2019_33 - Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów (2019.12.20, godz. 16:40)
270 KB
2019-12-20
RB-2019_32 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2019.12.16, godz. 14:56)
627 KB
2019-12-16
RB-2019_31 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2019.11.21, godz. 21:29)
607 KB
2019-11-21
RB-2019_30 - Podpisanie dok. związanych z inwestycją Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A. oraz ustanowienie zastawów na akcjach Nextbike (2019.11.16, godz. 11:10)
290 KB
2019-11-16
RB-2019_29 - Przekazanie dw. publicznej opóźnionej inf. poufnej dot. podpisania dok. związanych z inwestycją NxB GmbH oraz zobowiązanie do zastawu na akcjach NxB (2019.11.16, godz. 10:56)
287 KB
2019-11-16
RB-2019_28 - Przekazanie dw. publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej dalszego prowadzenia negocjacji pomimo niespełnienia się warunku określonego w Term Sheet (2019.11.16, godz. 10:45)
275 KB
2019-11-16
RB-2019_27- Przekazanie dw. opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia Term Sheet w sprawie potencjalnej przyszłej inwestycji w spółkę pod firmą NxB (2019.11.16, godz. 10:34)
281 KB
2019-11-16
RB-2019_26 - Przekazanie dw. publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia do rozmów w sprawie potencjalnej przyszłej inwestycji w spółkę pod firmą NxB (2019.11.16, godz. 10:20)
274 KB
2019-11-16
RB-2019_25 - Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zaistnienie ryzyka zagrożenia niewypłacalnością Nextbike Polska S.A. (2019.11.16, godz. 10:04)
275 KB
2019-11-16
RB-2019.24 - Zawarcie przez Emitenta umów objęcia akcji Nextbike Polska S.A. (2019.10.08, godz. 17:52)
275 KB
2019-10-08
RB-2019_23 - Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Nextbike Polska S.A. (2019.10.02, godz 17:52)
270 KB
2019-10-02
RB-2019_22 - Korekta raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku (2019.09.29, godz. 17:12)
2,0 MB
2019-09-29
RB-2019_21 - Umowa Gwarancji Objęcia Akcji (2019.09.03, godz. 18:04)
275 KB
2019-09-03
RB-2019_20 - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu LARQ S.A. (2019.08.13, godz. 13:36)
326 KB
2019-08-13
RB-2019_19 - Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Emitenta (2019.08.09, godz. 16:17)
98 KB
2019-08-09
RB-2019_18 - Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW (2019.07.31, godz. 14:52)
271 KB
2019-07-31
RB-2019_17 - Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand 24 S.A. (2019.07.12, godz. 16:46)
269 KB
2019-07-12
RB-2019_16 - Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Larq S.A. (2019.07.02, godz. 18:32)
276 KB
2019-07-02
RB-2019_15 - Powołanie członków Zarządu Larq S.A. na nową wspólną V kadencję (2019.06.28, godz. 21:07)
575 KB
2019-06-28
RB-2019_14 - Powołanie członków Rady Nadzorczej Larq S.A. na nową wspólną IV kadencję (2019.06.28, godz. 20:56)
729 KB
2019-06-28
RB-2019_13 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Larq S.A. w dniu 28 czerwca 2019 (2019.06.28, godz. 20:45)
271 KB
2019-06-28
RB-2019_12 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r. (2019.06.28, godz. 20:12)
527 KB
2019-06-28
RB-2019_11 - Emisja certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (2019.06.26, godz. 17:40)
270 KB
2019-06-27
RB-2019_10 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (2019.06.26, godz. 11:29)
600 KB
2019-06-26
RB-2019_9 - Przejęcie zarządzania LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Ipopema TFI S.A. (18.06.2019, godz. 12:53)
269 KB
2019-06-18
RB-2019_8 - Uchylenie uchwały o rozwiązaniu LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zawarcie umowy z Ipopema TFI S.A. oraz planowana emisja certyfikatów inwestycyjnych (14.06.2019, godz. 17:46)
274 KB
2019-06-14
RB-2019_7 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (14.06.2019, godz. 17:20)
2,2 MB
2019-06-14
RB-2019_6 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Larq S.A. (31.05.2019, godz. 16:00)
440 KB
2019-05-31
RB-2019_5 - Zawarcie transakcji zakupu pakietu akcji Nextbike Polska S.A. (20.05.2019, godz. 16:42)
270 KB
2019-05-20
RB-2019_4 - Rozwiązanie LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (30.04.2019, godz. 8:32)
394 KB
2019-04-30
RB-2019_3-K - Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 (12.04.2019, godz. 17:40)
271 KB
2019-04-12
RB-2019_3 - Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand 24 S.A. (12.04.2019, godz. 16:47)
269 KB
2019-04-12
RB-2019_2 - Rozwiązanie LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (30.01.2019, godz. 16:32)
95 KB
2019-01-30
RB-2019_1 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (23.01.2019, godz. 11:10)
96 KB
2019-01-23