Ładowanie...

Raporty bieżące

2023

Wybierz rok
RB-2023_24- Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.10.23 godz. 11.36).
201 KB
2023-10-26
RB-2023_23-Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.10.16, godz. 13.58).
279 KB
2023-10-16
RB-2023_22-Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.10.04, godz.16:45).
279 KB
2023-10-10
RB-2023_21-Aktualizacja wartości aktywa wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy (23.09.07,godz 18.46).
288 KB
2023-09-11
RB-2023_20-Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii M (2023.08.22, godz. 12:12)
287 KB
2023-08-22
RB-2023_19 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2023.08.17, godz. 22:15)
480 KB
2023-08-18
RB-2023_18 - Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.08.15, godz. 17:56)
280 KB
2023-08-16
RB-2023_17 - Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki (2023.08.10, godz. 13:54)
548 KB
2023-08-10
RB-2023_16 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L1, L2, L3 i L4 (2023.08.04, godz. 16:03)
288 KB
2023-08-07
RB-2023_15 - Podwyższenie kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych (2023.07.26, godz. 23:08)
482 KB
2023-07-25
RB-2023_14 - informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.07.06, godz. 15:19)
280 KB
2023-07-06
RB-2023_13 - Powołanie członków Zarządu Larq S.A. (2023.06.27, godz. 17:41)
388 KB
2023-06-28
RB-2023_12 - Powołanie członków Rady Nadzorczej Larq S.A. (2023.06.26, godz. 18:19)
704 KB
2023-06-27
RB-2023_11 - Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 czerwca 2023 r. (2023.06.26, godz. 18:02)
783 KB
2023-06-27
RB-2023_10 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2023 r. (2023.06.26, godz. 17:52)
285 KB
2023-06-27
RB-2023_9 - Podwyższenie kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych (2023.06.12, godz. 23:23)
481 KB
2023-06-12
RB-2023_8 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2023.05.30, godz. 19:34)
6,7 MB
2023-05-31
RB-2023_7 - Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.04.28, godz. 19.16)
287 KB
2023-05-02
RB-2023_6 - Utworzenie rezerwy finansowej w Larq S.A. (2023.03.23, godz. 23.01)
297 KB
2023-03-24
RB-2023_5 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2023.03.01, godz. 18.20)
549 KB
2023-03-02
RB-2023_4 - Otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2023.02.28, godz. 17.18)
280 KB
2023-03-01
RB-2023_3 - Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.02.02, godz. 19.37)
279 KB
2023-02-03
RB-2023_2 - Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2023.01.18, godz. 17.19)
279 KB
2023-01-19
RB-2023_1 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku (2023.01.05, godz. 13.09)
286 KB
2023-01-05