Ładowanie...

Raporty bieżące

2022

Wybierz rok
RB-2022_17 - Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia (2022.08.04, godz. 19.14)
485 KB
2022-08-05
RB-2022_16 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2022.07.15, godz. 21.01)
497 KB
2022-07-18
RB-2022_15 - Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki (2022.07.12, godz. 20.28)
471 KB
2022-07-13
RB-2022_14 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2022 r. (2022.06.30, godz. 19.03)
285 KB
2022-07-01
RB-2022_13 - Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 czerwca 2022 r. (2022.06.30, godz. 18.47)
448 KB
2022-07-01
RB-2022_12 - Otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2022.06.21, godz. 00.22)
284 KB
2022-06-21
RB-2022_11 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2022.06.03, godz 19.08)
12,3 MB
2022-06-04
RB-2022_10 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2022.06.01, godz. 00.06)
490 KB
2022-06-01
RB-2022_9 - Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu (2022.05.24, godz. 13.26)
542 KB
2022-05-24
RB-2022_8 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2022.05.24, godz. 10.43)
486 KB
2022-05-24
RB-2022_7 - Informacja dot. zastawu rejestrowego na akcjach Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji (2022.04.12, godz. 12.26)
288 KB
2022-04-12
RB-2022_6 - Zawarcie umowy objęcia akcji serii L1-L12 (2022.03.03, godz.17.44)
288 KB
2022-03-04
RB-2022_5 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K1, K2 i K3 (2022.03.01, godz.12.47)
287 KB
2022-03-01
RB-2022_4 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku (2022.01.25, godz. 12.59)
285 KB
2022-02-02
RB-2022_3 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2022.01.25, godz. 12.52)
502 KB
2022-02-02
RB-2022_2 - Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3 stycznia 2022 r (2022.01.03, godz. 17.22)
15,9 MB
2022-01-03
RB-2022_1 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 3 stycznia 2022 r. (2022.01.03, godz. 16.59)
284 KB
2022-01-03