Ładowanie...

Raporty bieżące

2021

Wybierz rok
RB-2021_33 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.
285 KB
2021-11-09
RB-2021_32 - Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18 października 2021 r. (2021.10.18, godz. 16.30)
908 KB
2021-10-18
RB-2021_31 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18 października 2021 r. (2021.10.18, godz. 16.15)
285 KB
2021-10-18
RB-2021_30 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2021.09.21, godz. 18.22)
2,2 MB
2021-09-21
RB-2021_29 - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na 28 września 2021 r. o godz. 12.00 (2021.09.21, godz. 18.02)
286 KB
2021-09-21
RB-2021_28 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2021.09.02, godz. 17.03)
1,5 MB
2021-09-02
RB-2021_27 - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 (2021.08.10, godz. 11.22)
285 KB
2021-08-10
RB-2021_26 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A (2021.07.16, godz. 18.12)
286 KB
2021-07-16
RB-2021_25 - Uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji (2021.07.06, godz. 21.59)
286 KB
2021-07-06
RB-2021_24 - Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 czerwca 2021 r. (2021.06.30, godz. 19.54)
4,3 MB
2021-06-30
RB-2021_23 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2021 r. (2021.06.30, godz. 18.53)
285 KB
2021-06-30
RB-2021_22 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021.06.28, godz. 17.54)
804 KB
2021-06-28
RB-2021_21 - Informacja o uzupełnieniu dokumentów ZWZ 30.06.2021 (2021.06.15, godz. 14:28)
2,4 MB
2021-06-15
RB-2021_20 - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniem akcjonariusza, projekty uchwał (2021.06.11)
291 KB
2021-06-11
RB-2021_19 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2021.06.04, godz. 14:14)
286 KB
2021-06-04
RB-2021_18 - Postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji (2021.05.26, godz. 7:23)
285 KB
2021-05-26
RB-2021_17 - Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej (2021.04.22, godz. 21:04)
289 KB
2021-04-22
RB-2021_16 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r. (2021.04.13, godz. 16:36)
285 KB
2021-04-13
RB-2021_15 - Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r. (2021.04.13, godz. 16:30)
2,0 MB
2021-04-13
RB-2021-14 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021.04.07, godz. 12:51)
482 KB
2021-04-07
RB-2021_13 - Złożenie przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (2021.04.01, godz. 00:56)
286 KB
2021-04-01
RB-2021_12 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021.04.01, godz. 01:05)
477 KB
2021-04-01
RB-2021_11 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. (2021.03.18, godz. 13:58)
556 KB
2021-03-18
RB-2021_10 - Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji (2021.03.12, godz. 19:06)
295 KB
2021-03-12
RB-2021_09- Powołanie Prezesa Zarządu (2021.03.08, godz. 16:10)
285 KB
2021-03-08
RB-2021_08 - Rezygnacja prezesa zarządu (2021.03.04, godz. 21:23)
284 KB
2021-03-04
RB-2021_07 - Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta (2021.02.10, godz. 10:37)
444 KB
2021-02-10
RB-2021_06 - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
415 KB
2021-02-02
RB-2021_05 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku (2021.01.25, godz. 14:22)
286 KB
2021-01-25
RB-2021_04 - Ogłoszenie wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji Larq S.A. przez strony porozumienia (2021.01.15, godz. 18:46)
290 KB
2021-01-15
RB-2021_03 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021.01.14, godz. 21:08)
2,7 MB
2021-01-14
RB-2021_02 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021.01.11, godz. 12:56)
2,5 MB
2021-01-11
RB-2021_01 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021.01.05, godz. 16:44)
412 KB
2021-01-05