Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 12.06.2023 r.

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów % głosów
 Wise Ventures ASI Sp. z o.o. 6 670 617 50,71% 9 670 617
59,86%
Pozostali 6 483 766 49.29% 6 483 766 40,14%

 
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13.154.383 akcji, w tym:

 • 975.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 • 1.225.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
 • 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
 • 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
 • 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
 • 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
 • 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
 • 84.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 • 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 • 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 • 136.666 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 • 370.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 • 570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 • 547.232 akcje zwykłe na okaziciela serii J;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii K1;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii K2;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii K3;
 • 250.000 akcje zwykłe na okaziciela serii L1;
 • 250.000 akcje zwykłe na okaziciela serii L2;
 • 250.000 akcje zwykłe na okaziciela serii L3;
 • 250.000 akcje zwykłe na okaziciela serii L4;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L5;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L6;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L7;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L8;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L9;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L10;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L11;
 • 250.000 akcji zwykłych imiennych serii L12;
 • 270.985 akcje zwykłe na okaziciela serii M;

 Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.