Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 05.01.2021 r.

Akcjonariat według liczby głosów

 


Akcjonariat według liczby akcji

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Harbinger Capital Ltd. 4 297 232 43,48% 7 297 232 56,64%

Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.

* Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge

1 239 899 

 

* 579 300 

12,55%

 

* 5,85% 

1 239 899

 

*579 300

9,62%

 

* 4,50% 

Nationale Nederlanden
OFE i DFE
700 000 7,08% 700 000 5,43%
Pozostali 3 646 267 36,89% 3 646 267 28,30%


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 883 398 akcji, w tym:

 • 975 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 1 225 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 3 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, C2, C3, C4, C5, C6,
 • 84 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 136 666 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 • 370 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
 • 570 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 • 547 232 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 • 250 000 akcji zwykłych imiennych serii K1,
 • 250 000 akcji zwykłych imiennych serii K2,
 • 250 000 akcji zwykłych imiennych serii K3.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.