Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 13.07.2018 r.


Akcjonariat według liczby głosów

 


Akcjonariat według liczby akcji

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego % głosów Liczba głosów
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 37,53% 54,58% 6 000 000
Quercus TFI S.A. 720 478 9,01% 6,55% 720 478
Nationale Nederlanden
OFE i DFE
700 000 8,76% 6,37% 700 000
Pozostali 3 572 355 44,70% 32,50% 3 572 355


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 7 992 833 akcji, w tym:

  • 975 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1 225 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 3 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, C2, C3, C4, C5, C6,
  • 84 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 113 333 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 370 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.