Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 12.12.2019 r.

Akcjonariat według liczby głosów


Akcjonariat według liczby akcji

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego % głosów Liczba głosów
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 37,42% 54,47% 6 000 000
Nationale Nederlanden
OFE i DFE
700 000 8,73% 6,35% 700 000
Pozostali 4 316 166 53,84% 39,18% 4 316 166


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 8 016 166 akcji, w tym:

  • 975 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1 225 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 3 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, C2, C3, C4, C5, C6,
  • 84 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 136 666 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 370 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.