Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 22.04.2020 r.

Akcjonariat według liczby głosów


Akcjonariat według liczby akcji

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego % głosów Liczba głosów
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 34,94% 51,79% 6 000 000

Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.

* Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge

1 158 059

 

* 579 300 

13,49%

 

* 6,75% 

9,995%

 

* 4,99% 

1 158 059

 

* 579 300 

Nationale Nederlanden
OFE i DFE
700 000 8,15% 6,04% 700 000
Pozostali 3 728 107 43,42% 32,18% 3 728 107


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 8 586 166 akcji, w tym:

  • 975 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1 225 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 3 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, C2, C3, C4, C5, C6,
  • 84 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 136 666 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 370 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
  • 570 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.