Ładowanie...

Walne zgromadzenie

2021

Wybierz rok

Klauzula infomacyjna dla Akcjonariuszy LARQ S.A.(pdf) 

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 13.04.2021

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30.06.2021

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 12.08.2021

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28.09.2021

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 18.10.2021

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 03.01.2022