Ładowanie...

Transakcje z Podmiotami powiązanymi

LARQ S.A., w wykonaniu obowiązków wynikających z rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi LARQ S.A. oraz istotnych transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi LARQ S.A. a spółkami będącymi jej podmiotami zależnymi.

Lista istotnych transakcji: 

1.

Firma (nazwa) / (imię, nazwisko) podmiotu powiązanego z LARQ S.A.

.............................. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy LARQ S.A. a podmiotem powiązanym z LARQ S.A.

 

Firma (nazwa) podmiotu zależnego LARQ S.A., z którym podmiot powiązany z LARQ S.A. zawarł istotną transakcję

 

Opis charakteru powiązań pomiędzy podmiotem zależnym LARQ S.A. a podmiotem powiązanym z LARQ S.A.

 

Data zawarcia istotnej transakcji

 

Wartość istotnej transakcji

 

Przedmiot istotnej transakcji

 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem LARQ S.A. i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi z LARQ S.A., w tym akcjonariuszy mniejszościowych

 

Pozostałe informacje